Fast frakt uansett mengde kr 49,-

Kjøps -og leveringsbetingelser


  1.  GENERELT
 1. Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp i nettbutikken supermopp.no. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

  1.  PARTER
 2. Kjøper: Personen som er lagt inn som kjøper i bestillingen

  Selger: Kule Ting AS

  E-post: [email protected]

  1.  BESTILLING OG AVTALEINNGÅELSE
 3. Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling.

  Dersom en bestilt vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder Kule Ting AS seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil Kule Ting AS ta kontakt med deg og om mulig anbefale alternative produkter.

  1.  PRIS OG FRAKTGEBYR
 4. Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg om ikke annet er opplyst. Fraktkostnader avhenger av valgt fraktalternativ, destinasjon og volum eller vekt.

  Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan Kule Ting AS slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse.

  De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager. Vær oppmerksom på at tilbudsprisene i nettbutikken kan endres.

  1.  BETALING
 5. Kule Ting AS kan motta betaling via Vipps, Klarna, Swish eller VISA/Mastercard (paypal). Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med Kule Ting AS på [email protected]

  1.  FRAKT OG LEVERING
 6. Kule Ting AS sender varer til adresser i hele Norge.

  Estimert leveringstid er 1-14 arbeidsdager avhengig av postens leveringstid. Levering av varer skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. Kule Ting AS har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

  Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.

  1.  REKLAMASJON
 7. Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel eller kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

  Ved reklamasjon, ta kontakt med vårt kundesenter: [email protected]

  Kule Ting AS sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis det foreligger en mangel etter loven har Kule Ting AS rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom Kule Ting AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

  Kule Ting AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

  Kule Ting AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

  1.  ANGRERETTLOVEN
 8. Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

  Om du bestiller produktet med annen leveringsform enn den billigste typen standardalternativ vi tilbyr, vil du bli fakturert for porto, selv om du velger å benytte deg av angreretten.

  Ved bruk av angreretten bes du benytte det angrerettskjemaet du får tilsendt på e-post i forbindelse med utsendelse av din ordre eller kontakte [email protected]

  Ved bruk av angreretten må varen levers tilbake til Kule Ting AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Varen må være uåpnet, med ubrutt forsegling og returnert i original emballasje. Kule Ting AS har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

  Angreretten betinger at du som kunde bærer kostnadene selv (jr. Angrerettloven $8, punkt 1). Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

  Varer returneres per post.

  Angreretten gjelder ikke:

  1. Dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
  2. Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
  3. Varer som raskt forringes fysisk
  4. Legemidler og medisinsk utstyr
  5. Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt.
  6.  BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 9. For å kunne gjennomføre ditt kjøp trenger vi å behandle enkelte opplysninger om deg. I det følgende vil vi beskrive hvilke personopplysninger som lagres og formålet bak behandlingen:

  • Navn og adresseinformasjon: Brukes til forsendelses formål i forbindelse med bestilling av varer.
  • Telefon / e-post: brukes til å kontakte Kjøper i forbindelse med behandling av ordrer.
 10. Vi gjør også oppmerksom på din rett til innsyn i personopplysningene som vi behandler, og at disse til enhver tid kan kreves slettet. Ønsker du mer informasjon om dette eller sletting av dine opplysninger, kontakt vårt kundesenter.

  Kule Ting AS gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt de offentlige myndigheter. De data som oppgis ved registrering som ny kunde er fortrolige, og Kule Ting AS er underlagt taushetsplikt.

  Alle aktiviteter hos Kule Ting AS registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)

  1. LOVVALG OG VERNETING
 11. Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett. Kule Ting AS vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

  1.  INFORMASJON OG REDAKSJONELT INNHOLD PÅ NETTSIDENE
 12. Kule Ting AS gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert. Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.

  Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at Kule Ting AS angis som kilde. Våre beskrivelser av sykdommer, symptomer og tilstander kan ikke tilsvare konsultasjon hos lege. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter. Produktene skal alltid brukes som angitt i pakningsvedlegg eller anbefalt av Kule Ting AS. Les alltid pakningsvedlegget nøye.

  1.  UAVHENTEDE VARER
 13. Ved uavhentede pakker på utleveringssted:

  Uavhentede pakker vil bli belastet med et gebyr på minimum kr 150,- for å dekke våre utlegg til pakk, plukk, emballasje og frakt/retur av gjeldende ordre.

  1.  Andre fraktalternativ og retur
 14. Om du som kunde bestiller produkter med annen leveringsform enn den billigste typen standardalternativ vi tilbyr, vil du bli fakturert for porto selv om du velger å benytte deg av angreretten